• İzmir/TÜRKİYE
  • +90 532 605 31 26
  • info@oksijenenerji.com

Mikroşebeke ve Hibrit Santral Çözümleri

Mikroşebeke ve Hibrit Santral Çözümleri

Bulundukları bölgede, bağımsız ya da şebekeye bağlı olarak işletilebilen, kendine ait birden fazla farklı enerji üretim modülleri ile ( rüzgâr türbinleri, güneş enerji panelleri, depolama sistemleri, jeotermal enerji, hidroelektrik, biyokütle, doğal gaz, kömür ya da nükleer enerji içerebilen ) hibrit kaynakları olan, üretimleri ve yükleriyle belirli sınırlara sahip küçük ölçekli enerji şebeke sistemi çalışmaları